MŠ PROJEKTY

Pátá dlouhá cesta

Cílem projektu je podpora personálních kapacit v mateřské a základní škole, zvýšení kompetencí pedagogů v