Skip to content
Fotografie školy

Provoz školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

s platností od 3. 5. 2021 byla novelizována některá opatření k provozu školy.

Preventivní antigenní testování, které doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, se bude nově provádět
s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta
ve škole v daném týdnu.

Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě,
žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Více zde: priloha_901639478_0_Informace pro školy a školský zařízení_změny ke 3. 5_final!-1

Nahoru